Р.№57 от 10.02.2017 гИзменение в решения по налог на имущ

448 0

Р.№57 от 10.02.2017 гИзменение в решения по налог на имущ